Η εταιρεία ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1996 με στόχο την αξιοποίηση του
εξαιρετικής ποιότητας σύσπορου βάμβακος της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής Μακεδονίας
και  Θράκης.  Οι  εγκαταστάσεις  της  βρίσκονται στη  βιομηχανική  περιοχή της Κομοτηνής, σε
οικόπεδο 70 στρεμμάτων και καλύπτουν 16.500 m
2.

Η  μονάδα  παραγωγής  της ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  αποτελεί  ένα από  τα πλέον
σύγχρονα  και  τεχνολογικά προηγμένα εκκοκκιστήρια  σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα παραγόμενα
προϊόντα, εκκοκκισμένο βαμβάκι, gin motes και βαμβακόσπορος, πωλούνται στην Ελληνική και
Διεθνή αγορά.

Η εταιρεία με γνώμονα την ικανοποίηση των ποιοτικών απαιτήσεων και τη μέγιστη εξυπηρέτηση
των  πελατών  της, βελτιώνει,  παρακολουθεί  και  καταγράφει την ποιότητα του παραγόμενου εκκοκκισμένου  βάμβακος,  συμβάλλοντας  παράλληλα στη ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων
της "αλυσίδας" της κλωστοϋφαντουργίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2019 (pdf έγγραφο)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2019 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2018 (pdf έγγραφο)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2018 (pdf έγγραφο)
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2017 (pdf έγγραφο)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2017 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2016 (pdf έγγραφο)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2016 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2015 (pdf έγγραφο)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2015 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2014 (pdf έγγραφο)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2014 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2013 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2013 (pdf έγγραφο)
ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2012 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2012 (pdf έγγραφο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2012 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2012 (pdf έγγραφο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2011 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2011 (pdf έγγραφο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2010 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2010 (pdf έγγραφο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2009 (pdf έγγραφο)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 30.6.2009 (pdf έγγραφο)

Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση