Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. διαθέτει στις εγκαταστάσεις της
άρτια  εξοπλισμένο  εργαστήριο  ποιοτικού  ελέγχου  και εξειδικευμένο
προσωπικό που το στελεχώνει.

Τακτικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι  γίνονται  στα ενδιάμεσα στάδια της
παραγωγής,  ενώ  το  παραγόμενο  εκκοκκισμένο  βαμβάκι  ελέγχεται
100%.

Στο  χώρο  του  εργαστηρίου  για  τη  διασφάλιση  της  ακρίβειας των
μετρήσεων  ελέγχονται   και   διατηρούνται   σταθερές   οι   συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας από ειδικό κλιματιστικό συγκρότημα Luwa.

Τα μηχανήματα μετρήσεων του εργαστηρίου ποιοτικού ελέγχου είναι:

 • Εργαστηριακή  μικρού  μεγέθους εκκοκκιστική μηχανή  του
  αγγλικού  οίκου Platt Ginning για  τον  έλεγχο των ιδιοτήτων
  του σύσπορου βάμβακος και τον προσδιορισμό των παραμέτρων
  εκκόκκισης της παραγωγής.
 • HVI 900-A Automatic (Uster) για  τον  έλεγχο των ινών του
  βάμβακος  ως προς  το μήκος,  την αντοχή, το χρώμα, το κιτίο,
  micronaire κ.α.
 • AFIS - Advanced Fiber Information System (Uster) για τον
  έλεγχο  των  ινών  του βάμβακος  ως προς το ποσοστό κοντών
  ινών, τα neps, την ωρίμανση, τη σκόνη, τα σκουπίδια, κ.α.
 • Fiberglow  380  (Uster)   για   τον   προσδιορισμό  των  τυχόν
  διχρωμιών κατά τη πρόσμιξη του εκκοκκισμένου βάμβακος.
Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση