ΘΡΑΚΗ

Θράκη, η μεγάλη γη του Ορφέα και του Δημόκριτου, βρίσκεται στο ανατολικότερο τμήμα της
ηπειρωτικής Ελλάδας.

Θράκη, τόπος ευλογημένος από τους Θεούς και τιμημένος από τους ανθρώπους που διαχρονικά
τον κατοίκησαν  και τον κατοικούν,  τον καλλιέργησαν και τον καλλιεργούν με πολύ μεράκι και
επιτυχία.

Θράκη, το διαμέρισμα της Ελλάδας που αποτελείται από τρεις νομούς (Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης)
και πληθυσμό 340.000 κατοίκους.

Σήμερα  στη Θράκη η  καλλιεργούμενη  έκταση  φτάνει τα 3.000.000 στρέμματα περίπου,  με
κύριες καλλιέργειες  αυτές  των σιτηρών,  του βαμβακιού,  των τεύτλων,  του καπνού,  της
βιομηχανικής ντομάτας, κ.λ.π.

Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση