Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. εφαρμόζει μία συντονισμένη
και συστηματική  προσπάθεια για  ελαχιστοποίηση  της επιβάρυνσης
του περιβάλλοντος  και μείωση της χρήσης των φυσικών πόρων με
στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.

Επίσης    βρίσκεται    σε    εξέλιξη     η    εφαρμογή    Συστήματος
Περιβαλλοντολογικής  Διαχείρισης  βάσει  συγκεκριμένων  νομίμων
απαιτήσεων   του   διεθνούς   προτύπου  ISO  14001.   Η   εταιρεία
αποδεικνύοντας  έμπρακτα την  ευαισθησία της προς το περιβάλλον
έχει υλοποιήσει τις ακόλουθες ενέργειες:

 • Φύτεψε περιμετρικά των εγκαταστάσεων 3.150 δένδρα και
  φυτά
  δημιουργώντας ένα υγιεινό και όμορφο περιβάλλον.
 • Κατασκεύασε μονάδα καύσης των απορριμμάτων  για  τη
  παραγωγή   θερμικής   ενέργειας   που  χρησιμοποιείται  για
  ξήρανση    του    σύσπορου,     επιτυγχάνοντας    παράλληλα
  ανακύκλωση      των      απορριπτόμενων      υλικών     και
  εξοικονόμηση 270.000 κιλών υγραερίου ετησίως
  .
Η  ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ  ΘΡΑΚΗΣ  Α.Β.Ε.Ε.  είναι  υπερήφανη  για  τα
επιτεύγματά της,  τα οποία υποδηλώνουν τη σταθερή δέσμευσή της
για υπεροχή που τη διέπει από την ίδρυσή της.

Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση