Αγαπητοί Επισκέπτες,
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε για οποιοδήποτε θέμα με τη Γραμματεία των Εκκοκκιστηρίων Θράκης
μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

thraek57@otenet.gr

Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα εξής τηλέφωνα:

+30 (25310) 38702,38703,38705
+30 (25310) 38706 (fax)


Ή μπορείτε να μας γράψετε στην εξής διεύθυνση:

ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής
691 00 Κομοτηνή

Όλα τα μηνύματα θα απαντηθούν είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων,
αναλόγως του περιεχομένου τους. Θα ήταν λοιπόν ιδιαίτερα καλό να γράφετε στο ηλεκτρονικό
μήνυμά σας και την ταχυδρομική σας διεύθυνση καθώς και τα πλήρη στοιχεία σας.

Copyright © 1999 Εκκοκκιστήρια Θράκης ΑΕ. All rights reserved.

Εκκοκκιστήρια Θράκης - Αρχική Σελίδα Εκκοκκιστήρια Θράκης - Παραγωγικός Εξοπλισμός Εκκοκκιστήρια Θράκης - Ποιοτικός Έλεγχος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Θέματα Ασφαλείας Εκκοκκιστήρια Θράκης - Προστασία του Περιβάλλοντος Εκκοκκιστήρια Θράκης - Τοποθεσία Εκκοκκιστήρια Θράκης - Επικοινωνία Βαμβάκι: Η Πρώτη ΄Υλη των Εκκοκκιστηρίων Θράκης English Version Ελληνική Έκδοση